Skoči na vsebino

PD Videm Krško

LETNI ZBOR ČLANOV

V sredo, 22. 2. 2023 je v Gasilskem domu Krško, Planinsko društvo Videm organiziralo tradicionalni  letni zbor članov. Poleg številnih članov planinskega društva so se zbora članov udeležili tudi podžupanja Mestne občine Krško, Brigita Piltaver Imperl, predsednik MDO Posavja Jože Prah in številni predstavniki posavskih in zasavskih planinskih društev, srečanje  pa so z glasbenim nastopom otvorili harmonikarji Glasbene šole Krško.

Po sprejetem dnevnem redu je predsednica Planinskega društva Videm Irena Lekše predstavila delovanje društva v preteklem letu. V svojem poročilu je predstavila vse aktivnosti, ki so bile uspešno realizirane: 42 planinskih pohodov v sredogorje in visokogorje, 45 pohodov je organizirala starejša skupina  pohodnikov, skupina Zmagovita pot je izvedla 12 pohodov, skupina Ciciplanincev je izvedla 4 planinske izlete, enkrat mesečno je bil organiziran tradicionalni pohod ob polni luni na Grmado. V okviru evropskega tedna športa v septembru smo pripravili množični pohod na Grmado, na katerem so se na Grmado družno povzpeli starejši planinci in dijaki s Srednje šole Krško

Planinsko društvo je organiziralo tudi mini tabor na Grmadi za osnovnošolce, pustolovski tabor od     »Od Krke do Krka« za srednješolce in Tabor za starejše v Kranjski gori.  V sodelovanju s Centrom za podjetništvo in turizem Krško in s Turističnim društvom Brestanica smo označili tematsko pot Po poti trapistov. Organizirana je bila tudi tradicionalna prireditev sekanje pirhov na Grmadi. Člani gospodarskega odseka so skrbeli, da so bila opravljena vsa vzdrževalna dela pri koči na Grmadi, organizirane so bile delovne akcije, v okviru Občine Krško je bila realizirana čistilna akcija Očistimo pohodne poti na Grmado.

Društvo je na zboru podelilo priznanja PZS  in društvena priznanja za uspešno in prizadevno delo v društvu. Prejeli so jih: zlati častni znak PZS sta prejeli Zlata Božičnik in Irena Lekše, srebrni častni znak: sta prejela Božo Kosalec in Jasmina Kovačič, bronasti znak pa so prejelinTone Martinčič, Ivan Kovačič in Igor Kranjec. Društveno priznanje za prizadevno delo v letu 2022 pa so prejeli Anton Zakšek, Tončka Les, Alenka Špan, Verena Lavrenčič in Pia Peršič, posebno zahvalo PD Videm pa Branko Stopar.

Po prebranih poročilih in predstavitvi programa dela za leto 2023 sta sledila druženje in pogostitev vseh udeležencev zbora.

Pripravila Irena Lekše