Skoči na vsebino

PD Videm Krško

Zgodovina društva

Društvo skozi čas

Ustanovitev

Več kot desetletje so zaposleni v Tovarni celuloze in papirja Djuro Salaj želeli ustanoviti svoje planinsko društvo - tovarniško planinsko društvo. Vinko Novak, Lojze Štih in Jože Raušl so bili idejni vodje za nastanek društva. Planinski izleti so bili takrat organizirani pod okriljem planinske sekcije PD Bohor, nekateri zaposleni pa so bili včlanjeni v PD Lisca. Predsednik konference tovarniških sindikatov Marjan Špes je dal pobudo za ustanovitev društva in 13. februarja 1989 se je sestal iniciativni odbor v sestavi Novak Vinko, Štih Lojze, Raušl Jože, Raušl Milka, Božičnik Bojan, Božičnik Zlata, Pavlič Franc, Špes Marjan, Škafar Andrej, Novak Jože in Kostevc Sonja, na katerem so se dogovorili o nazivu in znaku društva, o sestavi organov in okvirnem programu dela. 17. marca 1989 je bil ustanovitveni občni zbor, nastalo je 175. planinsko društvo v Sloveniji, z nazivom Planinsko društvo Videm, po Tovarni celuloze in papirja. Že ob ustanovitvi je štelo 77 članov.

Prejšnji predsedniki društva


Vinko Novak – od 1989 do 1994 leta,

Lojze Štih – od 1994 do 1999 leta,

Milan Jevšnik – od 1999 do 2004 leta,

Marjan Žibret – od 2004 do 2005 leta,

Irena Lekše – od 2005 do 2020.

VEČ O LETU 2018: