Skoči na vsebino

PD Videm Krško

Organi

Organi društva

Upravni odbor

LEKŠE IRENA

predsednica, računovodske storitve, koordinacija dela z društvom Zmagovita pot in ciciplaninci Vrtec na Vidmu, tabori za odrasle

KOSALEC BOŽO 

podpredsednik, predsednik gospodarskega odseka

KOLAR ERNA 

blagajniško delo, evidenca članstva in članarina

LAVRENČIČ VERENA 

tajniška dela, organiziranje tradicionalnih pohodov in drugih prireditev

 


KRAMAR DRAGO  

vodnik, vodenje tradicionalnih pohodov, organizacija prireditve Sekanje pirhov

 


ZAKŠEK TONE

načelnik vodniškega odseka, vodnik


MIRTIČ STANE

načelnik markacijskega odseka, vodnik, praporščak

ŠPAN ALENKA

članica mladinskega odseka, spletna stran, vodja programa MEPI, javni razpisi, mladinski tabor, mini tabor 

OMERZEL VOJKO

član gospodarskega odseka, vzdrževalna dela na Grmadi

NADZORNI ODBOR

 1. MLAKAR ANA predsednik 
2. KARABAŠ BRANKA članica 
3. LES TONČKA članica 

ČASTNO RAZSODIŠČE

ČASTNO RAZSODIŠČE
1. BOŽIČNIK ZLATA predsednica
2. OMERZEL MARTA članica
3. GAŠPERIN JOŽICA članica

1. ZAKŠEK ANTON načelnik vodnikov

2. HRUŠOVAR BORIS vodnik 

3. KOVAČIČ JASMINA vodnica 

4. MARTINČIČ TONE vodnik 

5. MIRTIČ STANE vodnik

6. PERŠIČ PIA vodnica

7. MATEJ MLAKAR vodnik

8. KRAMAR DRAGO vodnik 

 1.ZAKŠEK ANTON načelnik 

2. ŠPAN ALENKA članica 

3. MATEJ MLAKAR član

 1. PERŠIČ PIA načelnica


 1. BOGOLIN STANE praporščak

 2. MIRTIČ STANE namestnik

 

GOSPODARSKI ODSEK

 1. KOSALEC BOŽO predsednik 

2. KOVAČIČ IVAN član 

 3. URBANČ SUZANA članica

 4. OMERZEL VOJKO član

 5. NOVAK ZVONE član 

6. ŠTAMFELJ ALOJZ član 

 7. BOGOLIN STANE član 

8. KOSTANJŠEK FRANC član

9. LUPŠINA PETER član

10. KRANJEC IGOR član

1. MIRTIČ STANE načelnik 

2. ZAKŠEK ANTON član

3. BOGOLIN STANE član 

 1. PERŠIČ PIA načelnica

2. SIMONČIČ BREDA članica

 1.BOŽIČNIK ZLATA predsednica

2. KRAMAR DRAGO član

3. KOLAR ERNA članica