Skoči na vsebino

PD Videm Krško

ČLANARINA 2021

S plačilom članarine se včlanite v društvo, s tem sprejmete pravice in dolžnosti člana, ki izhajajo iz Pravil PD Videm Krško, Statuta Planinske zveze Slovenije in Častnega kodeksa slovenskih planincev.

Če s plačilom samo podaljšujete članstvo, priporočamo, da to storite do 31.1.2021, saj imate tako zagotovljeno neprekinjeno zavarovanje.

Članske znamkice, kot tudi ostale informacije v zvezi s članarino, dobite pri

KOLAR ERNI (tel. 041 251 660).

Že dolga leta je ustaljena praksa, da se lahko plača članarino tudi pri VODNIKIH:

  • HRUŠOVAR BORISU (tel.031 648 563),
  • MARTINČIČ ANDREJU (tel. 051 630 390),
  • PERŠIČ PII (tel. 041 724 747),
  • ZAKŠEK ANTONU (tel. 031 663 319 – za učence OŠ in njihove starše),
  • GABRIČ JOŽICI (tel. 041 439 090 – starejši planinci).

Članarino lahko poravnate tudi na TTR društva po izpolnjenem obrazcu na naši spletni strani ali na letnem zboru članov, ki bo 25. februarja 2021.

V naše društvo se je možno včlaniti še preko spletne strani Planinske zveze Slovenije (izberete PD VIDEM KRŠKO iz seznama), saj smo jih pisno pooblastili za posredovanje pri včlanjevanju. Posameznik, ki se tako včlani postane član našega društva.

Podrobnejše informacije v zvezi s članarino, z zavarovanjem in navodili članom glede uveljavljanja zavarovanja, popusti in v zvezi z drugimi ugodnostmi so dosegljive na portalu https://clanarina.pzs.si/ ali pri odgovornih osebah v društvu in vodnikih.

 KATEGORIJE IN VIŠINE ČLANARIN ZA LETO 2021:

60€ – polnoletna oseba, obiskovalec z največjim obsegom ugodnosti  

54, 6 € 

A z vključenim družinskim popustom 

28 € 

polnoletna oseba – obiskovalec z osnovnim obsegom ugodnosti 

22,6 € 

B z družinskim popustom

21 € 

Oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti

18,5 € 

srednješolec ali študent do vključno 26. leta odgovornosti

15 € 

srednješolec ali študent do vključno 26. leta odgovornosti z družinskim popustom

8 € 

predšolski ali osnovnošolski otrok ali mladostnik

6,4 € 

predšolski ali osnovnošolski otrok ali mladostnik z družinskim popustom

8 € 

oseba s posebnimi potrebami, brez poslovne sposobnosti

8 € 

oseba s posebnimi potrebami, brez poslovne sposobnosti z družinskim popustom