Skoči na vsebino

PD Videm Krško

PD RIMSKE TOPLICE

7 VRHOV ZA 70 LET

INFORMACIJE O AKCIJI

PD Rimske Toplice ob svojem jubileju – 70-letnici ustanovitve društva organizira pohodniško akcijo 7 VRHOV ZA 70 LET.

Akcija poteka od 18. marca do 31. julija 2023.
V priložnostne kartončke je potrebno zbrati sedem (7) žigov
različnih Zasavskih vrhov po lastni izbiri in se vpisati v obiskani koči v vpisno knjigo. Izpolnjen kartonček je potrebno oddati na koči na Kopitniku ali poslati po pošti na naslov: Planinsko društvo Rimske Toplice, Aškerčeva cesta 6, 3272 Rimske Toplice, najkasneje do 31. 7. 2023.


Upoštevali se bodo le kartončki, ki bodo popolno in pravilno
izpolnjeni ter pravočasno oddani.
Kartončki so brezplačno na razpolago na koči na Kopitniku.

Na slavnostni prireditvi, ki bo 12. avgusta na koči na Kopitniku,
bodo podeljena priznanja in nagrade vsem udeležencem akcije.